1.02.2024
Swego czasu w ubiegłym roku poruszaliśmy temat przejazdu drogą powiatową z miejscowości Degucie, przez puszczę w kierunku miejscowości Golubie.
1.01.2024
Jak Państwo zauważyliście w ostatnim czasie aktywność naszego wydawnictwa na tematy społeczne była dość skromna. Rzadko też zabieraliśmy glos na tematy wykraczające poza sferę naszej gminy.
23.12.2023
Miłość, spokój i szczęście niech towarzyszą w Święta Bożego Narodzenia oraz przez cały nadchodzący Nowy Rok! Wesołych Świąt!
3.11.2023
Gmina Dubeninki Decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie dostała dofinansowanie w wysokości 24.200,00 zł., czyli 80 procent do „Programu profilaktyki boreliozy w...
19.10.2023
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Dubeninki.
11.10.2023
Zarządzenie Nr 594/2023 Wójta Gminy z dnia 10 października 2023 r. Dubeninki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Dubeninki na sołectwa
7.10.2023
W sobotę, 7 października 2023 po południu ogłoszono wyniki kolejnego, 8. już naboru wniosków Polski Ład.

Strony