19.09.2023
Gmina Dubeninki otrzyma dofinansowanie na infrastrukturę wodnokanalizacyjną
23.08.2023
Gmina Dubeninki poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy lekarza w Ośrodku Zdrowia w Żytkiejmach.
12.07.2023
Od 1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Dodatek w wysokości 300 zł miesięcznie będzie należał się osobie, która przez 8 lat pełniła funkcję sołtysa.
11.07.2023
Wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
27.06.2023
Piknik "Noc świętojańska nad Bludzianką" już za nami.
23.06.2023
Informujemy o oddolnym spotkaniu, na którym będą poruszane tematy dotyczące występowania wilków na terenie naszego powiatu i sformułowanie wspólnego wystąpienia do władz.
22.06.2023
Założeniem programu jest wspieranie inicjatyw, które angażują lokalną społeczność w podejmowanie przedsięwzięć na rzecz przyrody i środowiska.
19.06.2023
O G Ł O S Z E N I E w sprawie zgłaszania Radzie Gminy Dubeninki kandydatów na ławników

Strony