Nowy Wójt Gminy Dubeninki

,,Witam mieszkańców Gminy Dubeninki.
Nazywam się Łukasz Balczun, mam 35 lat. Jestem żonaty i mam syna. Ukończyłem dwa kierunki studiów technicznych: budownictwo oraz inżynierię środowiska, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Jestem stąd, jednym z Was. Bliskie mi jest tutejsze środowisko, jego potrzeby i bolączki mieszkańców. Znam dobrze realia tej społeczności - zasoby, atuty, mankamenty i wszelkie uwarunkowania tej gminy. Mam pomysły i determinację. Widzę możliwe kierunki zmian, dotąd niedostrzeżone i niewykorzystane. Uważam, że mam dobre sposoby na rozwiązania, które warto byłoby wdrożyć w życie, by usprawnić, obudzić z letargu naszą gminę i pchnąć ją na drogę rozwoju. Udało mi się zebrać grupę ludzi z doświadczeniem i zaangażowaniem, którym los naszej Małej Ojczyzny leży mocno na sercu i gotowi są do współpracy, by wprowadzić dobre zmiany. Razem, dla dobra wspólnego, w komunikacji z mieszkańcami można wiele. Mając to wszystko na uwadze, a przede wszystkim swój osobisty zapał i zaangażowanie, postanowiłem ubiegać się o stanowisko Wójta Gminy Dubeninki.
Moje wykształcenie, dotychczasowe doświadczenia i nabyte umiejętności uprawniają mnie do ubiegania się o tę funkcję. Mam za sobą 15 lat pracy - w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, w spółce komunalnej miasta Gołdap -Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Obecnie pracuję jako kierownik budowy w prywatnej firmie. Wszystkie moje dotychczasowe miejsca pracy oparte były na współpracy z samorządami, zarządzaniu zasobami ludzkimi i uczestnictwie w pozyskiwaniu środków europejskich na inwestycje samorządowe. Przebyta dotąd moja droga zawodowa umożliwiły mi również nabycie umiejętności w zakresie planowania, zarządzania, organizacji i oceny kosztów inwestycyjnych. W moim słowniku nie ma słowa NIE DA SIĘ.
Czas wolny lubię spędzać z rodziną i na zabawie z synem. Ponadto interesuje mnie historia mojej miejscowości, wszelkie nowinki techniczne, majsterkowanie, akwarystyka i jazda na rowerze.
Działalność społeczna, wszelka pomoc potrzebującym zawsze były moim wyznacznikiem działania. Zdaję sobie sprawę z ogromu potrzeb, które czekają, ale jestem gotowy wziąć za nie odpowiedzialność. Od kilku lat przyświeca mi dewiza: "TYLKO ŻYCIE ODDANE INNYM WARTE JEST PRZEŻYCIA".
Pozdrawiam Łukasz Balczun"

Powyżej autoprezentacja przedwyborcza nowego wójta. Przy okazji wyborów obudziły się w nas oczekiwania pozytywnych zmian. Miejmy nadzieję, że nowy wójt, nowi radni sprawią, że będziemy także nową społecznością. Aby tak się stało powinniśmy wszyscy razem odbudować relacje na linii władza - ludzie. Będzie to nie łatwy proces ponieważ nie mamy w tej materii doświadczenia i systematycznej praktyki. Dzięki takim relacjom w różnej formie nasi włodarze otrzymają cenną wiedzę (czasami niewygodną) a my odrobinę społecznej świadomości. Miejmy nadzieję, że współpraca wszelkich osób i instytucji działających na nasze wspólne dobro będzie przebiegać płynnie i w empatii. Nie oczekujmy też niesamowitych efektów w naszej gminie. Jesteśmy niewielką i na dodatek biedną gminą, o ile inni mają krótką kołdrę, my mamy kołderkę. Ważne aby wspólnie i z roztropnością wykorzystać te środki które mamy, które pozyskamy, aby umiejętnie wykorzystać potencjał miejsc naszej gminy, abyśmy byli postrzegani może skromni ale godni czego życzę nowemu wójtowi, nowej radzie i nam wszystkim!
AP

Komentarze

„Państwowa Komisja Wyborcza

„Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 oraz 1688) pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady. Należy zauważyć, że obecna kadencja rad upłynie w dniu 30 kwietnia 2024 r.
Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w celu złożenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ślubowania komisarz wyborczy powinien zwołać sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju.

Jednakże z uwagi na to, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy, zwołanie w tym terminie sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest niemożliwe.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązuje komisarzy wyborczych do uwzględnieniu w porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady ślubowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”