Podaje się do publicznej wiadomości...

Konsekwencją wyborów w naszej gminie jest zaprzysiężenie nowego wójta, radnych, ukonstytuowanie się nowej rady. W naszej gminie nastąpi to 7 maja br. Przypominamy, że są to sesje otwarte, każdy swoją obecnością może być świadkiem tych ważnych dla naszej społeczności chwil.
AP